Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bazı il ve ilçelerde tespit edilen yıkık veya ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, iş yeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası veya kredi desteği, zorunlu deprem sigortası yaptırılması şartı aranmaksızın sağlanacak.

OHAL kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile bazı il ve ilçeler için genel hayata etkili olan deprem afetlerinde alınacak tedbirlere ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna” geçici iki madde eklendi.
KHK’da, 2014’te Çanakkale’nin Gökçeada, 2017’de ise Çanakkale’nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde meydana gelen ve genel hayata etkili olan depremlere yer verildi. Buna göre, söz konusu il ve ilçelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilen yıkık veya ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için söz konusu kanun hükümleri gereğince hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, iş yeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası veya kredi desteği, zorunlu deprem sigortası yaptırılması şartı aranmaksızın sağlanacak. Orta hasarlı olduğu tespit edilen konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için de hak sahibi olmak veya borçlandırmaları yapılmak kaydıyla kredi desteği sağlanmasında da yine zorunlu deprem sigortası şartı aranmayacak.

Ruhsatsız yapılara da destek var

Öte yandan KHK ile belirlenen il ve ilçelerdeki işlemlerin yapılmasında, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda yer alan “Kendilerine ait olmayan arsa veya arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın bina inşa eden yapı sahipleri ile yer kayması, bu baskını, kaya düşmesi ve benzeri sebeplerle imar planında yapı yapılması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri hak sahibi olarak kabul edilmez.” hükmündeki kısıtlamalar da uygulanmayacak.

Yorum Yazın

  • (yayınlanmayacak)